SISTEMI STERILIZACIJE OSTALE OPREME

AUTOCLAVE STERILIZACIJSKI SISTEMI

Autoclave sistem pomoću vruće pare pod tlakom u relativno kratkom roku steriliziraju radnu opremu. Savjesnim i stručnim korištenjem dobijaju se besprijekorni rezultati steriliziranja. 


SUHI STERILIZACIJSKI SISTEMI


Suhi sterilizacijski sistem koristi isključivo visoku temperatura (bez pare), a ovaj tip sterilizatora diže temperaturu do 200 ̊ C kroz višesatnu sterilizaciju. I ovo je dobar način sterilizacije, naravno; pod uvjetom da se koristi stručno i savjesno.