Ljetne lokacije
CRIKVENICA:
Kralja Tomislava 8

ROVINJ:
Ulica Joakima Rakovca 4