GENITALNI PIERCING

VERTIKALNI HOOD (VHC)

     VERTIKALNI HOOD (VHC) je najčešći ženski genitalni piercing. Prolazi kroz tkivo (prepucij) koji pokriva klitoris. Neupućeni ga miješaju s piercingom klitorisa koji nije toliko uobičajen i bitno je riskantniji u izvedbi.Može se staviti i ring, ali i zbog udobnosti i zbog estetike žene češće biraju “bananicu” s kuglicama (sličan nakit kao za pupak).VHC nema samo estetsku funkciju nego i pojačava podražaj s obzirom na to da se nakit lagano naslanja na klitoris. Lagan je za zacijeliti (pogledaj aftercare upute za genitalne piercinge). 

HORIZONTALNI HOOD

     HORIZONTALNI HOOD je smješten na istom mjestu kao i vertikalni hood, samo što je vodoravan i najčešće napravljen s ringom. Ako odaberete nakit koji odgovara anatomiji, kuglica ringa bi se trebala naslanjati na klitoris i tako pojačavati podražaj. 

VELIKE I MALE USNE

     VELIKE I MALE USNE Sam naziv govori o smještaju, a funkcija ovih pirseva je za većinu žena samo estetska. Male usne zacjeljuju brže i u većini slučajeva kao nakit se stavljaju ringovi. 

TRIANGLE

     TRIANGLE prolazi kroz tkivo ispod klitorisa i za takav piercing je potrebno imati odgovarajuću anatomiju tj. ne mogu ga imati sve žene. O tome se morate posavjetovati za piercerom. 

Najčešći muški genitalni pirsevi:

 PRINCE ALBERT

     PRINCE ALBERT je najučestaliji muški genitalni piercing. Smješten je na vanjskoj strani frenuluma i ulazi u uretru. Smještaj isto tako ovisi o tome da li je muškarac obrezan ili ne. Zarasta brzo i bez većih problema. Uglavnom se radi s ringovima i to najčešće od 2.4 mm naviše.

AMPALLANG

     AMPALLANG prolazi horizontalno kroz glavić, kroz uretru ili iznad i jedan je od bolnijih muških genitalnih pirseva, a ima i kompliciran process zacjeljivanja. Kao i APADRAVYA koja se pirsa od vrha glavića prema dnu i on je zapravo kombinacija Prince Alberta i obrnutog PA. Vecina počne s tim piercingom pa ga kasnije produži u Apadravyu. 

HAFADA

     HAFADA je piercing smješten na skrotumu, najčešće na gornjem dijelu. Radi se pretežno s ringovima i jedan je od manje bolnih piercinga za probušiti i zacijeliti.